sterrenbeeld | dierenriem
Datum:
Vul eerst de maand en dan de dag in.
Dierenriem sterrenbeeld en astrologie.Ram
Stier
Tweeling
Kreeft
Leeuw
Maagd
Weegschaal
Schorpioen
Boogschutter
Steenbok
Waterman
Vissen

GeschiedenislinksBeschrijving van de sterrenbeelden:
dierenriem sterrenbeeld spiritualiteit.

Sterrenbeeld ram. Ram | Arius
21 maart - 20 april

De Ram is energiek en ge?nspireerd. Hij vindt het moeilijk op anderen te wachten en hij verliest zijn geduld als de dingen langzamer gaan dan hij wil. Daarom werkt hij bij voorkeur in zijn eentje, zodat hij niet steeds gestoord wordt door het gevoel dat anderen te traag zijn. Hij denkt onafhankelijk en het maakt hem niets uit of anderen het nu wel of niet met hem eens is. Hij verzet zich echter hevig als anderen hun denkwijze of methoden aan hem proberen op te leggen. De Ram is graag de eerste die iets doet en neemt daartoe risico's die anderen onverstandig achten. De Ram wordt vrij snel boos, maar blijft beslist niet lang wrokken. Op het moment dat zijn boze bui over is, en dat gaat meestal vrij snel, is hij direct bereid te vergeven en te vergeten. Sterrenbeeld dierenriem.

Sterrenbeeld stier. Stier | Taurus
21 april - 20 mei

De Stier is zeer geduldig en gaat graag langzaam te werk, zodat hij goed kan zien wat er werkelijk aan de hand is. Anderen kunnen hem hierom bekritiseren, maar dat betekent in feite niet meer dan dat zij minder zorgvuldig dan hem te werk gaan. Hij houdt van comfort en gemak, maar dat kan er toe leiden dat hij spannende situaties probeert te vermijden. Soms zal hij zichzelf moeten dwingen de dingen te doen die gedaan moeten worden. Anderzijds zal men hem waarschijnlijk wel mogen vanwege zijn gevoeligheid. Zonder veel problemen geeft en ontvangt hij liefde. In wezen heeft de Stier een evenwichtig karakter en wordt niet gauw boos. Als men echter van zijn meegaandheid probeert te profiteren, komt men vrij snel tot de ontdekking dat wanneer zijn woede eenmaal gewekt is, die niet zomaar overgaat. Top sterrenbeeld dierenriem.

Sterrenbeeld tweelingen.Tweelingen | Gemini
21 mei - 21 juni

Door hun snelle en lenige verstand willen Tweelingen het antwoord op iedere vraag zo snel mogelijk weten. Helaas kunnen zij hun belangstelling voor iets vrij snel weer verliezen en zich ergens anders op richten als het antwoord te moeilijk is of te lang op zich laat wachten. Zij houden erg van reizen en het bekijken van onbekende dingen. Dingen waaraan zij gewend zijn vervelen ze snel, en dan staan zij te popelen om die dingen in te ruilen voor nieuwe. De duurzaamheid van iets kan ze niet echt schelen, zolang zij er maar door gestimuleerd worden. Tweelingen wisselen vrij snel van stemming en zullen nimmer lang bedroefd of ongelukkig zijn. Zij voelen zich al weer helemaal opgeknapt als ze iets nieuws of interessants onder handen krijgen. Verveling zou in feite wel eens een van hun grootste problemen kunnen zijn. Top sterrenbeeld dierenriem.

Dierenriem kreeft. Kreeft | Cancer
22 juni - 22 juli

De Kreeft is een emotioneel type en gevoelig voor de subtiele manieren waarop mensen met elkaar communiceren. Als de lucht gevuld is met onplezierige gevoelens, dan voelt hij dat. Hij heeft een grote behoefte aan emotionele steun en wilt steeds weten dat degenen van wie hij houdt, ook van hem houden. Hij vindt het belangrijk zeker te weten dat er voor hem gezorgd wordt en dat wat er ook mocht gebeuren, hij toch altijd naar een beschermde plek kan terugkeren. Als zijn fundamentele behoeften echter onbevredigd blijven, dan zal hij in zijn schulp kruipen en zich onzeker gedragen. Een onzekere Kreeft kan de zelfzuchtigheid zelve zijn, net zoals een Kreeft die zich veilig voelt uitermate genereus kan zijn. Hij is gehecht aan de oude vertrouwde dingen en waarschijnlijk heeft hij een stille plek die alleen van hem is en waar hij heen kan om alleen met zijn eigen gedachten te zijn. Wat het leven hem ook mag brengen, een van zijn eerste stappen in een nieuwe omgeving is ongetwijfeld het zoeken naar een dergelijke plek. Top sterrenbeeld dierenriem.

Dierenriem leeuw. Leeuw | Leo
23 juli - 23 aug

De Leeuw is ge?nspireerd en wilskrachtig en staat graag in het middelpunt van de aandacht. Soms komt hij over als een showfiguur en dat zou anderen kunnen irriteren. Niettemin mogen anderen hem graag, want in wezen is hij gevoelig en warm. Hij werkt hard om van anderen gedaan te krijgen wat hij wil. Hij is trots en beschouwt zichzelf als belangrijk. De positieve kant van deze houding is dat hij compromissen vermijdt uit angst het respect van anderen te verliezen. Respect van anderen is voor hem namelijk uiterst belangrijk en daarom ook is hij veel minder dan anderen geneigd leugens te vertellen. Hij vindt dat eerlijkheid en openheid voorop moeten staan. Staat zijn besluit eenmaal vast, dan zet hij ook door. Hij kiest een doel en streeft dat doel tot het bittere einde na. Hij wil belangrijk zijn en als het even kan een leider. Zelfrespect is voor hem even belangrijk als respect van andere mensen. Top sterrenbeeld dierenriem.

Dierenriem maagd. Maagd | Virgo
24 aug - 23 sept

Maagden doen alles behoedzaam en hechten sterk aan ordelijkheid. Bij wanorde verliezen zij hun zelfrespect, aangezien zij vinden dat zij op het gebied van ordelijkheid en ook op andere gebieden aan bijzonder hoge maatstaven moeten voldoen. Zij verwachten dat anderen even hoge waarden nastreven en zijn snel teleurgesteld als dat niet zo blijkt te zijn. Maagden zijn geneigd over hun gezondheid te piekeren, maar daar is geen reden toe. Zij zijn even gezond als anderen, zij maken zich er alleen veel meer zorgen over. Zij helpen graag anderen, want het feit dat zij nuttig zijn geeft hen een prettig gevoel. Zij kunnen eigen dingen opzij zetten om iemand die zij graag mogen te helpen. Andere mensen zullen hen hierom waarderen. Top sterrenbeeld dierenriem.

Astrologie weegschaal. Weegschaal | Libra
24 september - 23 oktober

De Weegschaal is warm en gevoelig en verkeert graag in het gezelschap van mensen. Hij houdt er totaal niet van om ongeacht welke reden dan ook buiten de groep te vallen. Hij kan bogen op een vrij sterke wilskracht, en blijkt dan ook vaak degene in de groep die de dingen in gang zet. Zeer vaak vindt hij het echter moeilijk een besluit te nemen. De reden is dat hij van ieder probleem duidelijk beide kanten ziet en dat voor hem de keuze tussen deze twee mogelijkheden dus niet zo simpel kan zijn. Daardoor kan hij soms pas besluiten als het al te laat is. Wanneer twee anderen het met elkaar oneens zijn, maakt zijn begaafdheid om beide kanten van een beslissing te overzien hem tot een uitstekende vredestichter. Een aantal mensen met de Zon in Weegschaal uit een andere kant van dit teken. Zij nemen graag aan wedstrijden deel en genieten van onenigheid en confrontaties onder vier ogen met andere mensen. Top sterrenbeeld dierenriem.

Astrologie schorpioen. Schorpioen | Scorpio
24 oktober -22 november.

De Schorpioen leeft intensief en heeft bijzonder heftige gevoelens, waarover hij maar moeilijk tekst en uitleg kan geven doordat ze zo ingewikkeld zijn. Het gevolg is dat hij waarschijnlijk nogal rustig overkomt, omdat hij vrij veel tijd besteedt aan nadenken en piekeren. Hij wordt gemakkelijk gekwetst, maar loopt niet hard weg om zich te verschuilen. Integendeel zelfs, hij slaat terug en vecht met volle kracht. Schorpioen is ??n van de felste strijders van de dierenriem. Hij houdt van het verborgene en het mysterieuze. Soms kunnen anderen hem maar moeilijk begrijpen en daarom sluit hij misschien niet zo gemakkelijk vriendschappen. De vrienden die hij heeft, zullen daarentegen eersteklas-vrienden zijn en vermoedelijk zijn hele leven meegaan. Top sterrenbeeld dierenriem.

Astrologie boogschutter. Boogschutter | Sagitarius
23 november - 21 december

De Boogschutter houdt van pret en spelletjes. Hij is ge?nspireerd en energiek en moet veel tijd buitenshuis doorbrengen om al zijn energie kwijt te kunnen. Door zijn sterke vrijheidsdrang vindt hij het wellicht vrij lastig te leven binnen de beperkingen die anderen hem proberen op te leggen. Hoewel hij tegen anderen vriendelijk is, koestert hij een afkeer van iedereen die hem emotioneel probeert in te perken. Hij wil de vrijheid om met iedereen vriendschap te sluiten en hij laat zeker niet toe dat anderen hem op dit gebied bevelen geven. Hij is nieuwsgierig en wil het antwoord weten op iedere vraag die in hem opkomt. Dit gaat echter samen met een neiging tot onzorgvuldige aandacht voor details. Daarom trekt hij wellicht conclusies voordat hij genoeg informatie heeft. Top sterrenbeeld dierenriem.

Astrologie steenbok. Steenbok | Capricornus
22 december - 19 januari

De Steenbok is ambitieus in alles wat hij doet en werkt hard om uit te blinken. Hij eist niettemin nimmer de eer op voor iets wat hij niet zelf heeft gedaan, want alleen werkelijke, tastbare resultaten geven hem bevrediging. Hij vindt dat iedereen moet werken voor wat hij wil hebben en vindt het daarom vervelend als anderen iets krijgen wat ze niet echt verdiend hebben. Het is niet uitgesloten dat hij een ongebruikelijk en eigenaardig gevoel voor humor ontwikkelt. Door middel van humor en grappen geeft hij te kennen dat hij de ernst van het leven inziet, maar op die manier ontsnapt hij tegelijkertijd aan de overdonderende druk van het leven. Hij houdt zich zeer bezig met wat werkelijk bestaat en is veel minder in pretenties en fantasie ge?nteresseerd dan anderen. Het onwerkelijke heeft voor hem weinig waarde. Hij is tamelijk praktisch en vraagt steeds naar de zin van iets. Top sterrenbeeld dierenriem.

Sterrenbeeld waterman. Waterman | Aquarius
20 januari -19 februari

De Waterman is gek op nieuwe dingen en idee?n en raakt snel verveeld door oude denkwijzen en gedragingen. Hij is een individualist en heeft een vrije geest, maar voelt tegelijkertijd wel de drang om zijn werk en leven met anderen te delen. Vrienden zijn voor hem van groot belang, maar als zij proberen hem in te tomen, komt hij in verzet en kiest hij zijn eigen weg. Ofschoon de Waterman zich enorm voelt aangetrokken tot nieuwe idee?n, zal hij toch niet gemakkelijk van gedachten veranderen als hij eenmaal een besluit heeft genomen. In feite is hij nogal koppig. Hij probeert te doen wat voor iedereen het beste is zonder zijn eigen behoeften te verloochenen. Het spreekt vanzelf dat er problemen kunnen ontstaan als zijn behoeften strijdig zijn met die van de groep. In wezen is hij echter eerlijk, en hij zal er dan ook naar streven dat iedereen in dezelfde mate zijn zin of recht krijgt. Hij komt op voor iedereen die oneerlijk wordt behandeld. Top sterrenbeeld dierenriem.

Sterrenbeeld vissen. Vissen | Piscus
20 februari - 21 maart

Vissen zijn gevoelig en emotioneel en pikken snel stemmingen en emoties van anderen op. Daardoor vinden zij het lastig in de buurt te verkeren van woedende, bedroefde of anderszins ongelukkige mensen. Het betekent ook dat anderen zodoende hun gevoelens vrij gemakkelijk kunnen kwetsen. Aangezien Vissen over het talent beschikken om zich in andere mensen te verplaatsen, kunnen zij echter goed begrijpen wat de behoeften van anderen zijn. Zij willen niemand kwetsen, omdat ze weten wat het is om gekwetst te worden. Waar mogelijk helpen zij anderen. Veelvuldig gaan zij hun eigen fantasiewereld binnen en denken dan over idee?n die alleen voor hun betekenis hebben. Gewoonlijk praten ze met anderen niet over hun priv?-wereld, omdat zij het gevoel hebben dat zij het toch niet begrijpen. Waarschijnlijk hebben zij daarin ook gelijk. Top sterrenbeeld dierenriem.
Geschiedenis Links

Links:

Catharina web
Op deze site kun je meer lezen over jouw Westerse of Chinese teken.

Mandala
Hier kun je meer lezen over jouw Westerse of Chinese teken (sterrenbeeld).

Chinees Teken
Op deze pagina van Apporte zelf, kun je je correcte Chinese sterrenbeeld opzoeken. Laat je niets wijsmaken door de vele andere Chinese sterrenbeeldvinders op het web; die zitten er bijna allemaal naast als je geboren bent in januari of begin februari.

Skepsis
De Stichting Skepsis stelt zich ten doel buitengewone beweringen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Meestal blijkt dat de beweringen niet zijn gebaseerd op fatsoenlijk bewijsmateriaal of door de mand vallen wanneer ze op de proef worden gesteld. top-sterrenbeeld-dierenriem

Zie ook onze rubriek: Spiritualiteit

Geschiedenis Links

Geschiedenis van dierenriem en sterrenbeeld
(bron: sterrenkunde.nl)

Er is veel onderzoek gedaan aan het ontstaan van de dierenriem. E?n van de theorie?n wijst naar de oude culturen die leefden in Mesopotami?, het gebied tussen de Eufraat en de Tigris (gelegen in het huidige Syri? en Irak) enkele duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling. Men heeft aanwijzingen gevonden dat de originele dierenriem slechts uit zes sterrenbeelden bestond: Stier, Kreeft, Maagd, Schorpioen, Steenbok en Vissen. Later zou deze zijn uitgebreidt naar twaalf tekens i.v.m. het voorkomen van 12 volle manen in een jaar in dit gebied van de sterrenhemel.

In de Arabische geschiedschrijving heette de dierenriem Al Mintaka al Buruj oftewel de Gordel der Tekens. In de Griekse geschiedschrijving spreekt men over de Twaalf Delen. Aristoteles schreef in de vierde eeuw voor Christus over de Cirkel der Kleine Dieren, ta zodia of ook wel de ronde der dieren, zodiakos kyklos (waarschijnlijk maakte het sterrenbeeld Weegschaal toen nog geen deel uit van de dierenriem). Bij de Romeinen was de dierenriem bekend als Zodiacus (waar ons woord zodiac van is afgeleid).

De dierenriem wordt in het algemeen omschreven als een strook aan de sterrenhemel aan weerszijden van de ecliptica. Zon, maan en planeten bevinden zich, gezien vanaf de aarde, altijd in deze strook. De Dierenriem heeft een breedte van ca. 20?, en ontleent zijn naam aan het feit dat de meeste sterrenbeelden in deze strook dierfiguren voorstellen.

De twaalf sterrenbeelden van de Dierenriem zijn: Aries (Ram), Taurus (Stier), Gemini (Tweelingen), Cancer (Kreeft), Leo (Leeuw), Virgo (Maagd), Libra (Weegschaal), Scorpius (Schorpioen), Sagittarius (Boogschutter), Capricornus (Steenbok), Aquarius (Waterman) en Pisces (Vissen).

Enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling werd de schijnbare baan van de zon (de ecliptica) in twaalf even grote gedeelten van 30? opgedeeld (te beginnen bij het lentepunt), die de tekens van de Dierenriem werden genoemd. Deze tekens vielen toentertijd in grote lijnen samen met de sterrenbeelden van de Dierenriem. Als gevolg van de precessie van de aardas, verplaatst het lentepunt zich echter elke zeventig jaar over ongeveer 1? langs de ecliptica; dit heeft tot gevolg dat de tekens van de Dierenriem tegenwoordig niet meer samenvallen met de gelijknamige sterrenbeelden van de Dierenriem. Bovendien zijn de twaalf sterrenbeelden niet allemaal even groot. De zon verblijft daardoor in sommige sterrenbeelden van de Dierenriem veel langer dan in andere.

Ook uit oude Chinese, Indiase en Chinese manuscripten is af te leiden dat ze ??n of andere vorm van dierenriem kenden, alhoewel ze niet dezelfde dieren benoemden als de Grieken en de Romeinen. Naar alle waarschijnlijkheid hebben alle culturen op aarde een ??n of andere vorm van dierenriem gekend: in de achttiende eeuw zijn amuletten van de aboriginals gevonden waarop de hemel was afgebeeld, verdeeld in twaalf delen.

Het is bekend dat veel culturen dieren gebruikten voor het benoemen van de sterrenbeelden. Toen een paar duizend jaar geleden de astrologie (sterrenwichelarij) tot ontwikkeling kwam, werd er veel waarde toegekend aan de plaats van de zon op het tijdstip van iemand geboorte. Wanneer je in de eerste helft van augustus werd geboren, stond de zon in het sterrenbeeld Leeuw. Je was dan 'geboren onder het teken Leeuw', en dat zou van invloed zijn op je persoonlijkheid.

Bijna iedereen kent wel zijn of haar 'eigen' sterrenbeeld, maar er zijn maar weinig mensen die hun sterrenbeeld ook wel eens daadwerkelijk aan de hemel hebben gezien. Dat lukt overigens niet op je eigen verjaardag: dan staat de zon juist in dat deel van de sterrenhemel, en is het sterrenbeeld dus niet zichtbaar. Een half jaar later staat de zon echter precies aan de andere kant van de hemel. De Leeuw moeten we dus niet in de eerste helft van augustus aan de hemel proberen te vinden, maar in de eerste helft van februari. Daar komt nog bij dat de ligging van de Dierenriem in de afgelopen tweeduizend jaar is veranderd. Die 'verschuiving' van de Dierenriem wordt veroorzaakt door een trage kanteling van de draaiingsas van de aarde. Het gevolg is dat de zon tegenwoordig in de eerste helft van augustus niet in het sterrenbeeld Leeuw staat, maar in het sterrenbeeld Kreeft. En de beste zichtbaarheidsperiode voor de Leeuw is niet de maand februari, maar de maand maart.

Astrologen trekken zich overigens niets aan van die verschuiving. Zij werken niet met de 'echte' sterrenbeelden zoals die aan de hemel te zien zijn (die hebben ook allemaal verschillende afmetingen), maar met de tekens van de Dierenriem: twaalf gelijke stukken van de schijnbare baan die de zon in de loop van een jaar beschrijft. Mensen die tussen 21 juli en 21 augustus zijn geboren, worden nog steeds 'Leeuwen' genoemd. top sterrenbeeld dierenriem.

Vaak bezochte Apporte pagina's:
spiriteel | Chinees sterrenbeeld