webwinkelen
© webdesign Witte
Meest populaire online bestellingen:
Fietsen | Hotels | Kleding | Reizen | Software | Sportartikelen | Vliegtickets | Boeken | Bloemen | cd'sBetalen bij webwinkels

Webwinkels bieden vaak verschillende betalings- mogelijkheden, zowel conventionele als online methoden. Bij de keuze voor een betalingsvorm maakt u een afweging tussen het gebruiksgemak en uw gevoel van veiligheid. Let daarbij op het volgende:

Conventionele betaalmethoden
Met een acceptgiro betaalt u meestal pas na ontvangst van de goederen. Hierbij loopt u dus geen risico. Een andere methode is onder rembours met contante betaling.

Creditcards
Door uw creditcard- gegevens in te vullen, geeft u actief privé- gegevens aan de internetwinkel. Om te voorkomen dat anderen mee kunnen kijken wanneer u uw gegevens via internet verstuurt, kunt u gebruikmaken van een beveiligde verbinding met de internetwinkel. Deze is herkenbaar aan het symbool van het gesloten slotje of het ongebroken sleuteltje dat onder aan uw scherm staat, zolang u verbonden bent met de site van de winkel.

I-pay met SET
Dit is een veilig en betrouwbaar betalingssysteem voor internet dat de Nederlandse banken gezamenlijk hebben ontwikkeld. Betalingen kunnen zowel met de creditcard als rechtstreeks ten laste van een bank- of girorekening worden gedaan. Deze betaalmogelijkheid is op de website herkenbaar aan het symbool ‘Eurocard / MasterCard met SET’ of ‘Maestro met SET’. Bij gebruik van deze betaalmogelijkheid krijgt de winkelier niet de beschikking over gegevens van uw creditcard of bankrekening. Controleer in alle gevallen of uw rechten en plichten duidelijk staan aangegeven en of de site informatie geeft over prijs, bijkomende (verzend)kosten, retourneren van goederen, etc.

Campagne
Surf op Safe


In oktober 2001 is de landelijke campagne Surf op Safe gestart. Deze campagne maakt de consument en de kleinzakelijke gebruiker bewust van de noodzaak van veilig internetten. Op www.surfopsafe.nl wordt informatie verschaft over mogelijke risico’s zoals virussen, computerinbraak, privacyschending en fraude, en over maatregelen om deze risico’s zoveel mogelijk af te dekken. Rijksoverheid, gebruikers- organisaties en bedrijfsleven gaan in de campagne een nauwe samenwerking aan, en lichten hun eigen doelgroepen in.

Links
www.surfopsafe.nl
de website van de campagne Surf op Safe

www.thuiswinkel.org
informatie over gecertificeerde webwinkels

www.ecp.nl
informatie over gedragscode

Thuiswinkelwaarborg
Het Thuiswinkel Waarborg is een keurmerk voor veilig en betrouwbaar winkelen via o.a. internet. Winkels die lid worden van Thuiswinkel Waarborg moeten zich houden aan duidelijk omschreven regels. Ontevreden consumenten kunnen een beroep doen op een onafhankelijke geschillencommissie.

Sta Ik Sterk
Deze website geeft u advies en informatie over uw rechten en plichten waarmee u als consument te maken kunt krijgen en kan u doorverwijzen naar de betrokken instanties.


© webdesign Witte


Online winkelen en kopen

Het winkelen en kopen via internet (webwinkelen) is de laatste jaren enorm in populariteit toegenomen. Inmiddels kopen heel veel consumenten allerlei producten online bij webwinkels. De meest populaire producten die online worden besteld zijn bloemen, cd's, fietsen, kleding, software, sportartikelen en vliegtickets. Ook duurdere producten zoals hotelreserveringen en reizen worden steeds vaker online geboekt!

De belangrijkste redenen om via internet te winkelen en te kopen zijn: de lagere prijzen, de grote keus uit producten en het gemakkelijk kunnen plaatsen van een bestelling. Het thuis laten bezorgen van bijvoorbeeld een televisie is natuurlijk een stuk prettiger dan zelf zo'n grote zware doos in de auto zetten. Snel op internet een reis uitzoeken is ook fijner dan een dikke vakantiegids doorbladeren.

Online winkelen gaat eigenlijk altijd goed!
Sommige consumenten zijn nog huiverig voor het doen van kopen via internet. Is winkelen op het Internet veilig? Absoluut! Bedrijven die online verkopen, gebruiken coderingstechnologie om klanten te beschermen. Codering zet je persoonlijke gegevens om in een geheime code die vervolgens over het Internet wordt verzonden. Een hacker zou elke mogelijke combinatie moeten proberen. Iemand die de meest gebruikte code probeert te kraken - een 40-bit codering - heeft een kans van 1 op 1,099,511,627,776. (bron: Daily Mail)

Het risico dat je loopt als je je gegevens invoert op een website is even groot als wanneer je je creditcard aan een ober geeft. (bron: The Guardian)

Hoe weet je of je (creditcard-) transactie veilig is.
Een veilge web-pagina is te herkennen aan het volgende:

in de adresbalk van de browser zie je 'https': Veilig online winkelen en kopen.
In de statusbalk van de browser zie je het slot-icoon: Veilig webwinkelen.

Webwinkels die zijn aangesloten bij thuiswinkel.org herken je aan dit logo: Logo van webwinkels die zijn aangesloten bij thuiswinkel waarborg.

Leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg, Thuiswinkel.org, onderschrijven de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. In deze gedragsregels wordt verwezen naar relevante Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen. Ook verwijzen de gedragsregels naar door Thuiswinkel.org gemaakte afspraken met marktpartijen (bijvoorbeeld de Consumentenbond). De gedragsregels verwijzen tenslotte tevens naar bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.

Meer informatie:

Wet Kopen op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. 

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:

 • Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
 • Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
 • Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

  De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:

 • Aankoop van onroerend goed;
 • Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt;
 • Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Kranten en tijdschriften;
 • Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken;
 • Financiële diensten;
 • Weddenschappen en loterijen;
 • Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;
 • Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.  

  De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:

  De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:

 • Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres;
 • De belangrijkste kenmerken van het product;
 • De prijs van het product (inclusief alle belastingen);
 • Indien van toepassing, de kosten van aflevering;
 • Wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode;
 • De eventuele geldigheidsduur van het aanbod;
 • De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.

  De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:

 • De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!);
 • Het bezoekadres van de leverancier;
 • Gegevens omtrent eventuele garantie;
 • Indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging.

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

Kijk voor meer informatie over deze nieuwe wet op
http://www.justitie.nl/.

Thuiswinkelwaarborg
Het eerste keurmerk voor Nederland was het Webtrader logo, uitgegeven door de Consumentenbond. Per 1 januari 2002 zijn zij hiermee gestopt. De winkels die het logo mochten voeren, zijn vanaf die datum verplicht het logo van hun site te verwijderen.

Inmiddels zijn er meerdere logo's waarvan sommige specifiek gelden voor een bepaalde productgroep, zoals bijvoorbeeld voor telecom sites.

Het Thuiswinkelwaarborg is een keurmerk voor veilig en betrouwbaar winkelen via o.a. internet. Winkels die lid worden van Thuiswinkel Waarborg moeten zich houden aan duidelijk omschreven regels. Ontevreden consumenten kunnen een beroep doen op een onafhankelijke geschillencommissie.

Garantie

Voordat u als consument een product gaat aanschaffen, kan het handig zijn om u te laten informeren over de garantie die u bij dat product krijgt. Garantie is vaak een heikel punt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn.

Europese richtlijn
Goed nieuws voor de consument! Op 1 mei 2003 is de wet Koop en Garanties ingetreden. De wet is het eerste begin van de implementatie van de Europese richtlijn voor Consumentenbescherming en heeft veel positieve gevolgen voor het kopen van een product en de garantie die u daarbij krijgt.
Zo krijgt u meer zekerheid dan eerst het geval was. De consument geniet in alle landen van de Europes Unie ongeveer dezelfde bescherming.

Consumentengoederen
De nieuwe wet geldt alleen voor consumentengoederen. Hieronder wordt verstaan alle roerende goederen en speciaal voor u op maatgemaakte artikelen. Dus wasmachines, televisies, maatkostuums en kunstgebitten vallen onder de werking van de nieuwe wet. Ook de uitvoering van een door uzelf ontworpen keuken (die speciaal voor u wordt gemaakt) of het laten leggen van een parketvloer wordt gezien als een product.
Niet onder de definitie van consumentengoederen vallen onroerende goederen en diensten. Het boeken van een reis, het afsluiten van een verzekering, uw haar laten knippen, het bezoeken van een arts en het laten verbouwen van uw huis vallen dus niet onder de beschermende werking van de nieuwe wet.

U moet dus goed weten of u een consumentengoed heeft gekocht.

Rechten
Sinds 1 mei 2003 kunt u een product dat niet voldoet aan de verwachtingen die u er redelijkerwijs van mocht hebben, binnen een half jaar na aankoop terugbrengen naar de winkelier. U dient in alle gevallen wel binnen 2 maanden na constatering van het gebrek contact op te nemen met de winkelier. Van de verkoper kunt u één van de onderstaande punten eisen:

1. Dat de verkoper het ontbrekende alsnog levert.
2. Dat het product wordt hersteld of vervangen.
3. Dat de verkoper een gedeelte van de verkoopprijs aan u terugbetaalt.
4. Dat de koopovereenkomst wordt ontbonden.

Bewijslast
Als een nieuw product binnen een half jaar een gebrek vertoont, mag u ervan uitgaan dat dat gebrek er al was toen u het product kocht. Als de verkoper het hier niet mee eens is, ligt de bewijslast bij hem. Hij moet aan kunnen tonen dat het gebrek niet aanwezig was toen u het product kocht.
Wanneer hij dit bewijs niet kan leveren, dan moet hij het gebrek kosteloos repareren of u een nieuw exemplaar geven. De wettelijke garantie is dan van toepassing.

Wettelijke garantie en fabrieksgarantie
Wettelijke garantie geldt altijd, voor alle bovenstaand omschreven consumentengoederen. Daarnaast wordt er vaak een fabrieksgarantie afgegeven. U moet dit eigenlijk zien als een extra garantie, hoewel deze garantie wel heel vaak gegeven wordt en bijna standaard lijkt. Aangezien u als consument geen koop sluit met de fabrikant maar met de verkoper, kan de fabrikant allerlei beperkingen stellen aan de fabrieksgarantie. Meestal is de fabrieksgarantie echter iets uitgebreider dan de wettelijke garantie, maar dat verschilt dus per producent. De verkoper moet zich aan beide houden. Na het verstrijken van de garantietermijn kunt u nog steeds verlangen dat de leverancier een gebrek herstelt of u een nieuw exemplaar geeft. En dit kan na de wettelijke garantie van een half jaar, maar ook na het aflopen van de fabrieksgarantie die u bij veel producten krijgt.

Na het verstrijken van beide soorten garantie bent u degene die moet bewijzen dat het gebrek bij normaal gebruik ontstaan is. De bewijslast ligt dan dus bij u als consument.

Voorbeeld 1: U koopt een product online en na drie maanden gaat het stuk. Vanaf dit moment heeft u nog twee maanden de tijd om contact op te nemen met de winkelier. U neemt dus contact op en legt uit wat er aan de hand is. Waarschijnlijk lost de winkelier het direct voor u op. Hij geeft u een nieuw exemplaar, geeft u uw geld terug of repareert het product kosteloos. Doet hij dit niet en komt u er niet uit met de winkelier, dan moet u hem op zijn plichten wijzen en hem duidelijk maken wat u van hem eist. Het is het beste om dit via een aangetekende brief te doen.
Op deze manier staat u in uw recht. Want in dit geval is het aan de verkoper om te bewijzen dat het defect niet aanwezig was toen u het product kocht. En u heeft netjes volgens de regels gehandeld, dus u staat sterk.

Voorbeeld 2: U koopt een product en na zes maanden en twee weken gaat het stuk. Nadat u dit ontdekt heeft gaat u gewoon door met gebruiken van het product, of u laat het links liggen. Het defect wordt nog wat erger. Vier maanden later bedenkt u dat het defect toch eigenlijk wel vervelend is en u neemt contact op met de winkelier. De winkelier biedt u geen oplossing aan. U legt hem mondeling uit wat zijn plichten zijn en wat u van hem eist.
U begrijpt dat u op deze manier lastig uw gelijk kunt behalen. De bewijslast ligt nu namelijk bij u, omdat de wettelijke garantie van 6 maanden voorbij is. Bovendien heeft u niet zwart-op-wit staan dat u samen met de winkelier geprobeerd heeft een oplossing te vinden. Hierdoor staat u niet sterk. Als de fabrieksgarantie nog wel geldig is, dan is het natuurlijk een ander verhaal.

Overige punten bij garantie
Extra punten waar u goed op moet letten bij garantie zijn:


De verkoper kan u extra garanties geven, naast de wettelijke rechten die u sowieso heeft. Deze extra garantie verandert echter helemaal niets aan deze wettelijke rechten. Als er in de garantie staat dat uw aangeschafte product gedurende één jaar na de koop gratis wordt gerepareerd, dan betekent dat niet dat u geen recht meer heeft op vervanging van het product. U mag gewoon om een ander exemplaar vragen.

 • Het komt vaak voor dat verkopers een extra garantie bieden in de vorm van een service-verzekering. U moet goed overwegen wat de "extra's" hiervan precies zijn, want het kan goed zijn dat deze verzekering helemaal niet zoveel meer biedt dan de wettelijke rechten die u altijd heeft.
 • in de garantie moet u duidelijk kunnen lezen wat uw rechten zijn. Verder moet de naam en het adres van de verkoper zijn vermeld, evenals de duur van de garantie en het gebied wat deze omvat.

Apporte wijst u ook graag op een handige website van het Ministerie van Economische Zaken, genaamd Sta Ik Sterk. Het adres van deze site is: http://www.staiksterk.nl.

Deze webpagina bevat alle informatie die u nodig heeft bij vragen en problemen omtrent garantie. U vindt er een overzicht van uw rechten en plichten als consument, makkelijke tips voor het schrijven van brieven en adresgegevens van allerlei geschillencommissies.

Buitenlandse artikelen

Het is voor consumenten goed om te weten dat er van veel producten ook buitenlandse varianten te koop zijn in Nederland.

Op Kieskeurig.nl wordt er bij de winkels uit het winkelvergelijk aangegeven of een product voor de Nederlandse markt is bedoeld of niet. Wanneer het om een Nederlands artikel gaat, dan kunt u dit zien aan het Nederlandse vlaggetje met een groen vinkje achter de winkels. Wanneer het om een buitenlands artikel gaat, dan geven de winkels dit aan ons door en staat er een vlaggetje met een rood kruis. Op het moment dat er een vlaggetje met een vraagteken bij het product staat, dan de betreffende winkel KIESKEURIG niet geïnformeerd over de herkomst van het product.

Buitenlandse artikelen kunnen goedkoper zijn dan Nederlandse artikelen, maar er zit dan vaak een buitenlandse handleiding bij en eventueel bijbehorende software kan ook anderstalig zijn. Ook de typenummers kunnen anders zijn dan die van Nederlandse uitvoeringen.

Garantie
Waar u bij het webwinkelen altijd goed op moet letten is de garantie. Als u een buitenlands product heeft gekocht bij een Nederlandse winkel, dan heeft u recht op de wettelijke garantie. Maar, gaat er iets aan stuk, dan kunt u er rekening mee houden dat het soms voor de garantie opgestuurd moet worden naar het land van herkomst. Uw product kan dan enkele weken, misschien zelfs maanden weg zijn. Sommige fabrikanten hanteren echter Europese garantie. Ook zijn er berichten dat een enkele fabrikant op wereldwijde garantie overgaat, zodat wanneer u bijvoorbeeld een Duitse camera koopt, u voor de garantie bij de Nederlandse vestiging van deze fabrikant kunt aankloppen. Helaas geldt dit vooralsnog niet voor alle fabrikanten.
Zie ook: garantie.

Levertijd
Soms is de buitenlandse uitvoering van een product eerder op de markt dan de Nederlandse uitvoering. De fabrikant brengt een camera bijvoorbeeld al wel uit in Duitsland of in Amerika en de Nederlandse vestiging van die fabrikant brengt hem (nog) niet uit op de Nederlandse markt.
Nederlandse ondernemers kunnen dan in het buitenland de camera's inkopen en ze vervolgens in Nederland verkopen aan consumenten. Aan de andere kant zijn levertijden van buitenlandse artikelen die niet bij de betreffende winkel op voorraad zijn vaak minder voorspelbaar.

Handleiding en software
De anderstalige handleidingen en software zijn voor veel mensen een nadeel. Als u niet thuis bent in het Duits of het Engels, dan is dat toch wel vervelend. Hier zijn wel oplossingen voor te vinden, als u goed zoekt. Via Internet zijn van sommige artikelen Nederlandse handleidingen en software te vinden. U moet het er dan wel voor over hebben om het internet af te struinen en weten waar u moet zoeken. In sommige gevallen kunt u ook de fabrikant bellen en vragen om een Nederlandse handleiding en software. Hier worden vaak kosten voor in rekening gebracht. De hoogte van die kosten verschilt per fabrikant.

Functionele verschillen
Voor sommige producten gelden specifieke punten waar u goed naar moet kijken:
Een Amerikaanse videorecorder is soms alleen geschikt voor NTSC-weergave. Videobanden die u daarop wilt bekijken, moeten dan volgens het NTSC-systeem zijn opgenomen. De Europese standaard voor videorecorders en -banden, is PAL. Er zijn wel banden die compatibel zijn voor beide systemen.

 • Een Duitse (draadloze) telefoon is meestal gemaakt voor het nummerweergavesysteem FSK. Het grootste Nederlandse telecombedrijf KPN, ondersteunt dit systeem niet. Zij werken met DTMF, een ander nummerweergavesysteem. Dus als u een abonnement van KPN heeft en u vindt nummerweergave erg belangrijk, dan is het kopen van een Duitse (draadloze) telefoon niet handig.
 • Een Amerikaanse dvd-speler is gemaakt voor regiocode 1. In Europa worden alle dvd's gemaakt met regiocode 2. Een Europese dvd kunt u dan niet bekijken op uw Amerikaanse dvd-speler, tenzij u hem regiovrij kunt laten maken.
 • Een buitenlandse mobiele telefoon, met bijvoorbeeld een Engelstalig menu kan niet met T9 in het Nederlands werken. Dus even snel met T9 een sms'je typen is dan niet mogelijk, omdat de Engelse T9 geen Nederlandse woorden kent.GoogleKopen op internet groeit enorm.
Het webwinkelen blijft groeien. In 2004 is er in Nederland voor ongeveer 1,7 miljard euro via internet gekocht. Dat is een groei van meer dan 33 procent ten opzichte van de 1,2 miljard euro in 2003.

De aankopen via internet groeien veel harder dan de reguliere bestedingen. De totale Nederlandse detailhandels- omzet daalde in 2004 volgens het CBS met 2,1 procent. Het aandeel van de online verkopen daarin is gegroeid naar boven de 2 procent.

De stijging is vooral het gevolg van duurdere bestellingen, zoals het online boeken van reizen of afsluiten van verzekeringen. De reismarkt omvat met 740 miljoen euro bijna de helft van de totale online thuiswinkelmarkt.

Er zijn bijna vier miljoen mensen die online kopen. Dat betekent dat de gemiddelde besteding van de internetconsument 424 euro bedraagt.

Het online winkelen en kopen wordt ook bevorderd door de toename van het aantal ADSL- en kabelaansluitingen. Online kopen is inmiddels gemeengoed geworden in de Nederlandse huishoudens. Enkele jaren geleden maakten in Nederland nog maar enkelen gebruik van de mogelijkheid via internet spullen aan te schaffen. Zo bedroegen de online consumenten- bestedingen in 1998 slechts 41 miljoen euro.


    naar boven

Informatie over het online winkelen en kopen, c.q. reserveren van:
Fietsen hotels kleding reizen software sportartikelen boeken bloemen cd's en vliegtickets.