NotarisLinks naar sites met info over de notaris
Een notaris is een persoon die bevoegd (beŽdigd) is om authentieke akten op te maken ('te verlijden') in de gevallen waarin de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent en een partij dit van hem verlangtDe terreinen waarop de wet de notaris de bevoegdheid heeft gegeven authentieke akten op te maken liggen met name op het gebied van:

ē het personen- en familierecht (het opmaken van huwelijksvoorwaarden, testamenten, verklaringen van erfrecht etc.)

ē het onroerend goedrecht (het opmaken van akten van levering, hypotheekakten, akten in het kader van een openbare veiling etc.)

ē het rechtspersonenrecht (het opmaken van akten van oprichting, statutenwijzigingen en dergelijke)

Daarnaast kunnen partijen de notaris ook vragen om andere akten voor hen in notariŽle vorm op te maken als zij daaraan behoefte hebben. Het gaat daarbij om akten die partijen anders als onderhandse akten zouden opmaken (meestal diverse soorten overeenkomsten).

Notaris NL
Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie

Notaris BE
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Notariele stichting
Stichting tot Bevordering der NotariŽle WetenschapGoogle


Zie ook de rubrieken: recht | accountant | testament
notaris
Notaris
© Webdesigner Studio Witte