Vermogensbelasting
De vermogensbelasting was een belasting die geheven werd naar het vermogen.

Sinds 2001 is de vermogensbelasting vervangen door de in de inkomstenbelasting ge´ntegreerde vermogensrendementsheffing.De vermogensbelasting was, in tegenstelling tot de inkomsten- en vennootschapsbelasting, een tijdstipbelasting. Dit wil zeggen dat er geheven werd ten opzichte van het vermogen op een bepaald tijdstip: 1 januari van ieder jaar. Het principe was simpel: men nam de bezittingen en trok daar de schulden van af. Van dit saldo werd vervolgens een deel vrijgesteld, en de rest werd belast tegen 0,7%.

Sinds 2001 is de Wet op de Vermogensbelasting 1964 ingetrokken en vervangen door Box 3 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. Vanaf 2001 wordt het vermogen op 1 januari en het vermogen op 31 december genomen, opgeteld, en gedeeld door twee. De belastingdienst veronderstelt een rendement van 4% hierover, en belast dit tegen 30%.
Uiteindelijk wordt dus 1,2% (30% van 4%) geheven over het gemiddeld vermogen.Belastingdienst
Op de site van de Belastingdienst vind je informatie over belastingen voor particulieren, ondernemers en belastingconsulenten.

Zie ook: Vermogensrendementsheffing | Modaal inkomen | Minimumloon | Geld
vermogen belastingvermogensbelasting
ę Webdesign Studio Witte