Automatisering
Automatisering - informatie en links.

Automatiseren is een breed begrip. Van gegevens geordend opslaan voor verdere verwerking tot aan automatische fabriecageprocessen. Bij automatisering gaat het altijd om het vergemakkelijken en verbeteren van bepaalde processen. Elk bedrijf heeft zijn eigen mogelijkheden tot automatisering.Nuttige automatisering en ITC links

Advies Overheid.nl
Het programmabureau Advies Overheid.nl informeert ruim 1300 overheidsorganisaties over de mogelijkheden van een website. Advies Overheid.nl bevat onder andere voorbeelden, kwaliteitsrichtlijnen en het laatste nieuws.

Automatiseringgids
Onafhankelijke ICT-blad dat scherp volgt wat er op de Nederlandse ICT markt gebeurt.

CERT Coordination Center
Het CERT Coordination Center is een expertisecentrum voor internetbeveiliging en onderdeel van het Software
Engineering Institute (Carnegie Mellon University).

Computable
Dagelijks ICT-nieuws

e-Learning.nl
e-Learning.nl is een portal over ondermeer afstandsleren, Computer Based Training (CBT) en online learning met nieuws, publicaties, informatie over marktspelers en evenementen.

Electronic-highway Platform Nederland (EPN)
EPN is een onafhankelijke stichting met het doel de evenwichtige maatschappelijke inbedding van informatie- en communicatietechnologie te bevorderen. In dit platform zijn het bedrijfsleven, de politiek, het maatschappelijk middenveld, de wetenschap en de overheid vertegenwoordigd. EPN voert onderzoek uit, publiceert en organiseert bijeenkomsten over thema's rond ICT en samenleving.

Europese Commissie Informatiemaatschappij
Deze site is een centraal communicatiepunt over het informatiemaatschappijbeleid van de Europese Commissie. Nieuws, achtergrondinformatie en informatie over het Europe-initiatief.

FolDoc Computing Dictionary
Zeer uitgebreid Engelstalig woordenboek voor IT- en ICT-begrippen.

Genootschap van Informatie Beveiligers
Het genootschap van Informatiebeveiligers is een vereniging waarin professionals elkaar vinden voor het uitwisselen van ideeŽn en informatie op het gebied van beveiliging.

Global Business Network
Het Global Business Network bestaat sinds 1987 en richt zich op toekomstverkenning (vooral door scenarioplanning), theorie-ontwikkeling en strategische besluitvorming.

HCCWorld
Vanuit het onderdeel HCCWorld van de Hobby Computer Club, komt u bij diverse software- en hardware-gebruikersgroepen.

ICTU
ICTU is de inspirator van een 14-tal programmabureaus die zich inspannen op het gebied van ICT en overheid. Speerpunten zijn de werkprocessen van de overheid, de dienstverlening aan de maatschappij en interactie tussen overheden en burgers.

Instituut voor maatschappelijke innovatie (IMI)
Uitdaging van IMI is te komen tot nieuwe verbindingen tussen burger en overheid, tussen bedrijfsleven en maatschappij en tussen verschillende beleidsterreinen.

International Sematech
De internationale organisatie Sematech is een consortium die onderzoek doet en zowel de markt voor halfgeleiders als de door de leden toegepaste technologieŽn beÔnvloedt.

Internet Society (ISOC)
Internet Society is een vereniging die in 170 landen actief is, en die een toegankelijk, stabiel en veilig internet op wereldschaal nastreeft. Zij doet dat door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen, concrete projecten en door kennis beschikbaar te stellen voor belanghebbenden. De Nederlandse afdeling is te vinden via www.isoc.nl.

Kennisnet
Kennisnet is een beveiligd en beheerd netwerk dat scholen en instellingen, musea en bibliotheken via de kabel met elkaar verbindt. Via een snelle internetverbinding en in een veilige besloten omgeving worden grote hoeveelheden educatieve informatie toegankelijk gemaakt.

Media Plaza
'E-Business Marketplace' Media Plaza is een onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van elektronisch zakendoen. Media Plaza heeft zich ten doel gesteld om de integratie van e-business binnen de BV Nederland te versnellen.

Nederlandgaatdigitaal
Campagnesite van Ministerie van Economische Zaken, Syntens en De Digitale Delta, met als doel om het elektronisch zakendoen te motiveren.

Nederlands Genootschap voor Informatica
Het Nederlands Genootschap voor Informatica is een platform voor ICT-professionals waar leden hun kennis in de breedte kunnen verdiepen.

Netwerk Gebruikersgroep Nederland
De Netwerk Gebruikersgroep Nederland brengt sinds 1989 IT- en netwerkprofessionals met elkaar in contact, en vormt een onafhankelijk en onpartijdig platform waar ruim 4.000 leden kennis opdoen en ervaringen met elkaar uitwisselen.

NICTIZ
Het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ) is regisseur en initiator bij het formuleren van randvoorwaarden van invoering en gebruik van ICT in de zorgsector.

NLUUG
De Nederlandse gebruikersvereniging voor UNIX en aanverwante systemen.

NUA Internet Trends and Statistics
NUA Internet Trends and Statistics is een belangrijke bron voor informatie over internetdemografie en trends.

Overheid.nl
Overheid.nl is initiatief van de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid en biedt toegang tot alle websites van de Nederlandse overheid.

Overheidsloket 2000 (OL2000)
Overheidsloket 2000 ondersteunt publieke dienstverleners bij de stap naar vraaggerichte en geÔntegreerde dienstverlening, onder andere met gebruik van ICT.

Privacy Foundation
De Privacy Foundation is opgericht om het publiek te onderwijzen over communicatietechnologieŽn en diensten die een inbreuk kunnen maken op persoonlijke privacy.

Security.nl
Security.nl is opgericht en wordt onderhouden door een groep van specialisten op het gebied van gegevensbeveiliging. Hiermee wordt beoogd om elektronische beveiliging hoog op de agenda te krijgen van de overheid, het bedrijfsleven, de industrie en particuliere gebruikers door het publiceren van relevante berichtgeving en het onderhouden van elektronische gemeenschappen.

SecurityFocus
SecurityFocus levert informatie over elektronische beveiliging voor het zakenleven. Op deze site worden onder meer een omvangrijke informatiedatabase en nieuwsbrief over softwarelekken gehost.

Stichting Toekomstbeeld der Techniek
Het doel van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek is om door middel van kennisoverdracht bij te dragen aan een meer integraal beeld van de toekomstige Nederlandse samenleving met betrekking tot technische ontwikkelingen in samenhang met andere ontwikkelingen in de maatschappij.

Surf op safe
Door de overheid geÔnitieerde campagnesite die het publiek (consument en kleinzakelijke gebruikers) informeert over veiligheid op internet.

Usable Web
Usable Web is een uitgebreide portal met links op het gebied van web usability van de hand van consultant en informatie-architect Keith Instone.

Whatis.com - IT woordenboek
Whatis.com is onderdeel van het TechTarget.com-netwerk van IT websites en biedt definities van IT-gerelateerde termen.

WIPO
De World Intellectual Property Organization (WIPO) is een internationale organisatie die zich richt op de promotie van bescherming van intellectueel eigendom.

ZDNet Reviews
ZDNet biedt met deze site een goede informatiebron voor recensies van hardware, software en apparaten.Google


Zie ook de rubrieken: computer | systeembeheer
automatisering
automatisering
© Reclamebureau Studio Witte Eindhoven