Boekhoudingboekhouden
Boekhouden is het systematisch vastleggen van gegevens met betrekking tot een vermogen. Een ieder die een bedrijf uitoefent is verplicht een boekhouding te voeren. De meest gebruikte methode is het dubbel boekhouden (ook wel Italiaans boekhouden genoemd).

De doelen van een boekhouding zijn: het verschaffen van inzicht in de financiŽn en het afleggen van verantwoording over het gevoerde financiŽle beleid. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder of administrateur genoemd.Dubbel boekhouden
Het uitgangspunt van het dubbel boekhouden is de balans. Deze wordt ingeschreven in het grootboek waarin de veranderingen in de verschillende posten voortduren worden aangetekend. De rekeningen van het grootboek kennen een debet en een creditzijde. De totalen van alle debetbedragen moeten gelijk zijn aan die van de creditbedragen. Dit noemt met het boekhoudkundige evenwicht.

Mede op basis van het grootboek worden de jaarstukken opgesteld, bestaande uit de jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening, met toelichting) en het jaarverslag (tekstuele toelichting bij de jaarrekening en verwachtingen).

Boekhoud software
De boekhouding wordt meestal gevoerd op een computer met boekhoudsoftware. Boekhoudprogrammaís bezitten tegenwoordig veel tijdbesparende modules, zoals het genereren van facturen, BTW-aangiften en de jaarrekening.

Controle
Een boekhouding moet controleerbaar zijn. Dat betekent dat je bewijsstukken van inkomsten en uitgaven moet bewaren ťn ordenen. Denk bijvoorbeeld aan bank- of giroafschriften, aankoop- en kassabonnen, inkomende en uitgaande facturen.

Boekhouding uitbesteden of zelf doen
Heb je niet al teveel boekhoudkundige kennis, roep dan voor de jaarstukken de hulp in van een boekhouder of accountant. Zelf de boekhouding doen kan natuurlijk ook. Je moet wel beschikken over de juiste informatie; Op de site van de baelstingdienst worden vele bijzondere regelingen en aftrekposten uitgelegd. Een cursus boekhouden is bovendien aan te bevelen!

Gratis software en cursus voor de beginner
Gratis boekhoudpakket en tevens een gratis boekhoudcursus voor de beginner, alle basisprincipes worden in deze cursus uitgelegd.

Belastingdienst
hier vind je informatie over het opzetten van een goede administratie.Google


Zie ook de rubriek: accountant
boekhouder
Boekhouding
© Webdesigner Studio Witte Eindhoven