Bruiloft
Bruiloft - links en informatie.

Trouwen doe je niet iedere dag. Dus om je trouwdag tot een feest te maken moet je je goed voorbereiden. Onderstaande info en links helpen je op weg.Waar in ondertrouw gaan en waar trouwen?
Wie wil trouwen moet hiervan eerst aangifte doen (aantekenen). Dit is het moment waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of u kunt en mag trouwen; dit staat bekend als 'in ondertrouw gaan'. De ondertrouw moet gebeuren in de woonplaats van een van beide partijen. Trouwen kan echter in elke gemeente in Nederland. Als het huwelijk in een andere gemeente wordt voltrokken dan de gemeente van inschrijving, dan worden de benodigde formulieren daar naartoe gestuurd. Na de voltrekking van het huwelijk ontvangt de gemeente waar jij en jouw partner staan ingeschreven hiervan een kennisgeving.

Een aangifte voor een huwelijk moet je indienen in de gemeente waarin jij of jouw partner staat ingeschreven. Als jullie geen van beiden in Nederland wonen en jij en/of jouw partner bezit de Nederlandse nationaliteit, dan moet je aangifte doen in de gemeente Den Haag. De aangifte is een jaar geldig, te rekenen vanaf de dag na die van de aangifte.

Wanneer in ondertrouw gaan?
Uiterlijk twee weken voordat je gaat trouwen, moet je in ondertrouw zijn gegaan. Maak dan wel even een afspraak met het bureau Burgerlijke Stand. Bij de afspraak wordt gevraagd de benodigde uittreksels te overleggen.

Welke stukken moeten bij de ondertrouw worden overgelegd en waar moeten ze worden opgehaald?
Dit is afhankelijk van factoren als leeftijd, nationaliteit, burgerlijke staat etc. In alle gevallen moet door elk van de a.s. echtgenoten worden overgelegd:

a. een uitvoerig uittreksel uit de geboorteakte of een afschrift daarvan (te verkrijgen in de geboortegemeente);

b. een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministatie, waaruit de burgerlijke staat en nationaliteit blijkt (te verkrijgen in de woongemeente).

Voor hen, die reeds eerder getrouwd waren:

c. een uittreksel uit of afschrift van de akte van overlijden van de vorige echtgenoot/ -note, of van de akte van echtscheiding (te verkrijgen in de gemeente van overlijden of de vorige huwelijksgemeente).

Voor niet-Nederlanders:
Voor niet-Nederlanders en bij inschrijving van een in het buitenland voltrokken huwelijk is een onderzoek naar een mogelijk schijnhuwelijk verplicht wanneer een van de partners:

1.
geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie.

2.
een vreemdeling is die niet beschikt over een verblijfsrecht voor onbepaalde duur.

Dit onderzoek begint met het invullen van het zogenaamde M46 formulier door beide echtelieden. Dit M46 formulier kan worden opgehaald en ingeleverd bij alle stadsdeelkantoren en het Immigratiekantoor. De vreemdelingenpolitie beoordeelt of sprake is van een schijnhuwelijk.

Buitenlandse documenten worden, nadat er een kopie van is gemaakt, teruggeven.

Ten aanzien van buitenlandse documenten gelden nog enige stringente eisen. Laat je daarover tijdig informeren!

Overige zaken bij de ondertrouw te regelen
Voorts wordt bij de ondertrouw opgave gevraagd van minimaal twee of maximaal vier meerderjarige getuigen (met vermelding van volledige namen, adres, woonplaats); bij voorkeur door middel van kopieŽn van paspoort of identiteitskaart.

Wanneer trouwen en wat zijn de kosten?
Er kan in in de meeste gemeenten getrouwd worden op alle dagen van de week, behalve op zondag. De kosten zijn per gemeente verschillend.

Registratie van partnerschappen
Registratie van partnerschappen is met ingang van 1 januari 1998 wettelijk mogelijk gemaakt voor partners, zowel van gelijk, als van ongelijk geslacht.

Nuttige links


Huwelijks Data Gids
De HDG is een gratis full colour gids in een handig formaat. In de HDG tref je informatie van de gemeente en van bedrijven gericht op het trouwen. Van vervoer tot locaties en van fotografen tot bruidsmode. De gids informeert niet alleen, maar brengt je ook op ideeŽn en stelt je in de gelegenheid om te vergelijken.

TeamOut / WeddingTeam
Evenementenbureau voor een perfect huwelijksfeest.

Trouwen Notaris Info
Trouwen en huwelijksvoorwaarden, geregistreerd partnerschap.

Wedding planner
Organiseer de perfecte bruiloft met deze weddingplanner tips
Google

bruiloftsfeest
bruiloft
© Reclamebureau Studio Witte