ManagementmanagerManagement
Management (van de oud-Franse term ménagement "de kunst van het dirigeren, leiden" en van het Latijnse manu agere "aan de hand leiden") is een proces, geheel van opeenvolgende menselijke activiteiten. Deze activiteiten zijn op te splitsen in vier groepen:
1. het op basis van een visie en missie bepalen van een strategie en deze uitwerken in plannen (vertalen naar specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden (SMART-principe) organisatiedoelstellingen)
2. het structureren van de organisatie
3. het leiden van de personeelsleden
4. het controleren of de beoogde doelstellingen worden bereikt.Managementgebieden
Management kan opgedeeld worden in de volgende zes gebieden:
Human resource management
Operations management
Strategisch management
Marketing management
Financieel management
ICT management

Managementmodellen
In managementmodellen is er aandacht voor (de samenhang tussen) een zestal aandachtsgebieden. In veel modellen wordt er onderscheid gemaakt in organisatiegebieden en resultaatgebieden. De zes aandachtsgebieden zijn: Strategie Structuur Cultuur Mensen Middelen Resultaten Enkele managementmodellen waarin deze aandachtsgebieden, meer of minder zichtbaar, opgesloten liggen zijn: Het 7S Model van McKinsey Het EFQM-model Het op het EFQM gebaseerde INK Managementmodel Het ISO kwaliteitssysteem De Balanced Scorecard Er moet vermeld worden dat niet elk managementmodel, aandacht heeft voor elk van de zes gebieden.

Managementmodellen
In managementmodellen is er aandacht voor (de samenhang tussen) een zestal aandachtsgebieden. In veel modellen wordt er onderscheid gemaakt in organisatiegebieden en resultaatgebieden. De zes aandachtsgebieden zijn:
1. Strategie
2. Structuur
3. Cultuur
4. Mensen
5. Middelen
6. Resultaten

Enkele managementmodellen waarin deze aandachtsgebieden, meer of minder zichtbaar, opgesloten liggen zijn:
  • Het 7S Model van McKinsey
  • Het EFQM-model
  • Het op het EFQM gebaseerde INK Managementmodel
  • Het ISO kwaliteitssysteem
  • De Balanced Scorecard

Voor meer informatie zie: Wikipedia Management

Links

Introductiecursus management
Deze gratis online cursus management gidst je door enkele praktische modellen en theorieën. De cursus reikt je gereedschap aan om onmiddellijk je voordeel mee te doen en modellen om de gedachten te ordenen.

Managers Online
Portaal voor zakelijk Nederland met onder andere nieuws, opinies, informatie over management, een online managementtraining en een nieuwsbrief.

NIVE
NIVE is dé Nederlandse vereniging voor managers en leidinggevenden. (Schoonheidsfoutje: de webpagina's moet je scrollen met het scrollwiel van de muis of met de
"pijltje-naar-beneden" toets )Zie ook: ondernemen
managementadvies
Management managementadvies
© Websitepromotie Studio Witte Eindhoven