Modaal inkomen
modaal inkomenModaal inkomen betekent letterlijk het 'meest voorkomende inkomen'. In de praktijk is modaal inkomen een vastgesteld inkomensniveau, vlak onder de zogeheten ziekenfondsgrens.

De ziekenfondsgrens was vastgesteld op €33.000 over 2005. Sinds de nieuwe zorgverzekering een feit is en het ziekenfonds niet meer bestaat kan voor het vaststellen van het modaal inkomen de ziekenfondsgrens niet meer als referentiepunt dienen.In Nederland gebruikt men het begrip modaal inkomen als referentiepunt waar veel inkomensmaatregelen van de overheid op gebaseerd zijn. Het begrip is door het Nederlands Centraal Planbureau (CPB) gedefiniλerd als een 'geprikt' inkomensniveau.


Bruto modaal inkomen in 2010
Het bruto modaal inkomen is volgens het CPB in 2010: € 32500,- per jaar, 8% vakantietoeslag meegerekend.
Per maand is dat bruto: € 2708,33 - inclusief vakantietoeslag of
€ 2507.70 excl. vakantietoeslag.

Netto modaal inkomen in 2010*
Het netto modaal inkomen is in 2010 ongeveer: € 19367,52- per jaar, 8% vakantietoeslag meegerekend.
Per maand is dat netto: € 1613,96,-- inclusief vakantietoeslag of
€ 1494,41 exclusief vakantietoeslag.

*) De netto bedragen kunnen per persoon, bedrijfstak of bedrijf verschillen. Dit komt door verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met persoonlijke omstandigheden en de premieheffing voor de sociale zekerheid.

Het statistische modale inkomen is de inkomensklasse waarin de meeste mensen vallen. Het door de overheid gebruikte 'modale inkomen' is daaraan niet gelijk, maar een vastgesteld (geprikt) inkomen.

Ter vergelijking geven we hieronder het modale inkomen in Nederland van de afgelopen jaren.

Modaal inkomen in 2005
Het bruto modale inkomen was volgens het CPB in 2005
€ 29.000 per jaar. Dit komt neer op ongeveer € 1560 netto per maand. De ziekenfondsgrens was vastgesteld op € 33.000 over 2005.

Modaal inkomen in 2006
Het bruto modaal inkomen van 2006 bedroeg € 30.000 per jaar

Modaal inkomen in 2007
Het bruto modaal inkomen was in 2007: € 30164,- per jaar

Bruto modaal inkomen in 2008
Het bruto modaal inkomen is volgens het CPB in 2008: € 30975,- per jaar, 8% vakantietoeslag meegerekend.
Per maand is dat bruto: € 2.581,25 - inclusief vakantietoeslag of
€ 2374,75 excl. vakantietoeslag.

Netto modaal inkomen in 2008*
Het netto modaal inkomen is in 2008 ongeveer: € 19116,- per jaar, 8% vakantietoeslag meegerekend.
Per maand is dat netto: € 1593,-- inclusief vakantietoeslag of
€ 1465,56 exclusief vakantietoeslag.

Bruto modaal inkomen in 2009
Het bruto modaal inkomen is volgens het CPB in 2009: € 31930,- per jaar, 8% vakantietoeslag meegerekend.
Per maand is dat bruto: € 2660,83 - inclusief vakantietoeslag of
€ 2463,73 excl. vakantietoeslag.

Netto modaal inkomen in 2009*
Het netto modaal inkomen is in 2009 ongeveer: € 19379,52- per jaar, 8% vakantietoeslag meegerekend.
Per maand is dat netto: € 1614,96,-- inclusief vakantietoeslag of
€ 1495,33 exclusief vakantietoeslag.Jan Modaal
Met 'Jan Modaal' bedoelt men 'de gewone man' met een gemiddeld inkomen.

Loonwijzer
Zie hier hoeveel geld jouw beroepsgroep gemiddeld verdient.

Nibud
Het NIBUD doet onderzoek naar en geeft informatie over de inkomsten en uitgaven van huishoudens.

Nibud Jong
Een site over geld voor jongeren.

Zie ook: minimumloon | vakantiegeld | geld

modaal inkomenModaal inkomen bruto / netto Jan Modaal.
© Webdesign Studio Witte