mp3 speler
mp3-spelerMP3 is de afkorting van MPEG-1 Layer III, een manier om muziek te comprimeren. MP3 is als standaard aangenomen door de 'Moving Picture Experts Group', een werkgroep van ISO/IEC. Een MP3-bestand heeft heel weinig geheugenruimte nodig en is dus snel te downloaden via internet. Om die reden is MP3 een zeer populair bestandsformaat geworden.MP3 compressie
Met MP3, uitgevonden door de Duitser Karlheinz Brandenburg, is het mogelijk de hoeveelheid opslagcapaciteit die nodig is voor het opslaan van muziek sterk te verminderen. Dit geschiedt door elementen uit het geluid die een mens toch niet echt waarneemt weg te laten. Als een bepaalde toon bijvoorbeeld luid is, zal een toon die er vlak naast ligt en minder luid is niet hoorbaar zijn. Deze kan men er dus uit filteren. Ook wordt er gebruik gemaakt van klassieke compressie, zodat informatie die zowel op het linker- als rechterkanaal voorkomt slechts eenmaal wordt opgeslagen. Dit laatste noemt men "joint stereo". MP3-compressie is 'lossy', dat wil zeggen er geluidkwaliteit bij het comprimeren verloren gaat. Hierdoor kan de oorspronkelijke vorm niet meer worden teruggewonnen, alleen benaderd. Als gevolg kan een muziek-MP3-bestand bij afspelen wat verschillen van het origineel (vlakker, bijgeluiden), hoewel dat bij blinde luistertests en bij hoge bitrates met een goede encoder (zoals LAME) buitengewoon lastig aantoonbaar bleek.

Verbeterde versies
Thomson Multimedia en het Fraunhofer instituut hebben na het grote succes van het MP3-formaat ook verschillende verbeterde versies ontwikkeld: mp3PRO en AAC. mp3PRO zou met de halve bitrate dezelfde kwaliteit bieden als MP3.

Patent
De compressie- en decompressiealgoritmen van MP3 zijn gepatenteerd door de eigenaar, het Fraunhofer instituut, en dus niet vrij beschikbaar voor commerciële producten of commercieel gebruik van de technologie. Persoonlijk gebruik van MP3-software is toegestaan. Open source-encoders en -decoders worden gedoogd. Een patentvrij alternatief voor MP3 is Ogg Vorbis.

Populaire MP3-spelers:
De nieuwste iPod van Apple en de Zune van Microsoft zijn meer dan MP3-speler alléén. Deze toestellen kunnen ook video-bestanden afspelen.iTunes
De bekende Apple site waar je audio en video kunt downloaden.

mp3.com
Een van de grootste audio en video download-sites.
mp3
mp3, mp3-speler .
© Webdesign Studio Witte