ObligatiesInformatie en links naar sites over obligaties.

Wil je een vaste rente-uitkering, maar toch kans maken op extra rendement door koersveranderingen? Denk dan eens aan beleggen in obligaties. Beleggers prijzen de obligaties dank zij de uitstekende waarborgen.


Obligaties
Een obligatie is een schuldbewijs voor een lening die in de meeste gevallen door een overheidsinstelling of een al dan niet commercieel bedrijf of instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft kan het onder andere door uitgeven van een obligatielening aan de nodige middelen komen. De koper van de obligatie leent de uitgever een bedrag tegen een veelal van tevoren bepaalde rentevergoeding.

Door giraal effectenverkeer is niet elke obligatie werkelijk in papier vertegenwoordigd. De oorspronkelijke vorm van een obligatie is echter wel degelijk een papier, dat overigens uit twee delen bestaat: de mantel en het blad.

Een mantel is daarbij het werkelijke schuldbewijs, waarop staat aangegeven hoeveel de debiteur aan het eind van de looptijd, of eventueel bij eerdere afbetaling, zal betalen aan de bezitter van de obligatie. Verder vermeldt de mantel het te vergoeden rentepercentage en natuurlijk de gegevens van de debiteur.

Het tweede deel, het blad, is een verzameling van bonnetjes, de coupons. Deze coupons geven per rentevervaldatum (meestal jaarlijks) recht op een rentevergoeding over het geleende nominale bedrag van de obligatie. Obligaties noteren normaal gesproken in procenten. Afhankelijk van de algemene rentestand zal voor een obligatie meer of minder dan 100% moeten worden betaald.

Er bestaat een grote variėteit aan soorten obligaties. De meest bekende keert een vaste rente uit over het nominale bedrag, maar er bestaan ook soorten die een in het geheel of deels variabele rente uitkeren, die eens in de zoveel tijd bepaald wordt. We hebben het dan over een obligatie met floating rate.

Ook renteloze obligaties, zgn. zerobonds zijn voorhanden. Dit soort obligatie wordt ver onder de 100 procent uitgegeven en groeit dan aan tot 100 procent waarde, zonder coupons.

Een bijzondere vorm van obligatie is de converteerbare obligatie: de koper van deze obligatie kan op een gegeven moment beslissen dat hij bij terugbetaling van de ingelegde som niet in geld, maar in een van tevoren bepaald aantal aandelen op een ook van tevoren bepaalde koers wil worden uitbetaald. Als de aandelen van de uitgevende instelling mooi in waarde zijn gestegen ten opzichte van de bepaalde koers kan dit lucratief zijn. Als dit niet het geval is wordt er gewoon cash uitgekeerd. De keuze-eigenschap leidt veelal tot een laag rentepercentage van de obligatie.

De afgelopen jaren maakt de reverse convertible obligatie opgang. Bij deze obligatie is het de keuze van de uitgevende instelling om eventueel in een bij uitgifte van de lening vastgesteld aantal aandelen uit te keren, in plaats van een betaling in geld te doen bij aflossing. Het moge duidelijk zijn dat een uitgevende instelling dit alleen doet als die aandelen minder waard zijn dan het geldbedrag dat als alternatief moet worden uitbetaald. Deze obligatie heeft dus in feite hetzelfde karakter als een verkochte putoptie en draagt een verhoogd risico waarvoor echter wel weer een mooi rentepercentage vergoed wordt.

Beleggen voor jongeren
Een site, speciaal voor jongeren, over beleggen en alles wat met beleggen te maken heeft.

Beursgorilla
Informatie over beleggen, obligaties, koersen, te veel om op te noemen.

Euronext
Euronext is de grensoverschrijdende beurs van Europa.

Guruwatch
Dagelijks worden op deze site de adviezen over de AEX- en Midkapfondsen van banken, effectenhuizen, analisten en adviseurs geļnventariseerd en getoetst.

Nedkoers
Dagelijks de aandelenkoersen van Euronext Amsterdam.Google


Zie ook : geld | beleggen | aandelen | futures | opties
obligaties
Obligaties
© Website design Studio Witte