Recht & rechtsbijstandRecht, rechtspraak rechtshulo en wetgeving. Websites over recht, rechtspraak, rechtshulp, rechtsbijstand, wetgeving en wetskennis.

Zie ook rubriek: Advocaat

Auteursrecht.nl
Duidelijke site met informatie
over alle aspecten van het auteursrecht.

Basiswettenbestand
Je kunt hier zoeken in het Het Basiswettenbestand.
DomJur
DomJur publiceert Nederlandse uitspraken en artikelen met betrekking tot domeinnamen. De inhoud van deze site is met name bedoeld voor juristen, maar bevat ook informatie voor bezoekers die in mindere mate bekend zijn met domeinnamen en de daaraan vastzittende juridische aspecten.

Eur-lex
Het portaal voor het recht van de Europese Unie rechtshulp

euronorm
Alle ins en outs van nationale en internationale wetgeving en normen.

Intermediair.nl
Rubriek: Juridisch advies
In deze rubriek komen alle juridische aspecten van een arbeidsrelatie aan bod. Je vindt hier informatie over hoe lang je proeftijd mag duren, wat een boetebeding is, of je onbetaald overwerk mag weigeren, hoe je bij ontslag op staande voet moet reageren, en meer. rechtshulp

Iusmentis
Het doel van iusmentis.com is, kort gezegd, "de wet uitleggen aan techneuten, en techniek aan juristen".

Het Juridsch Loket
Het JL is in de plaats gekomen voor het Bureau Rechtshulp en geeft gratis juridisch informatie en advies. De vestigingen zijn verspreid ove dertig plaatsen door het hele land

Lycaeus juridisch woordenboek NL
Lycaeus juridisch woordenboek BE
Je bent op zoek naar de verklaring van een juridisch woord. Een dergelijk woord hoeft niet noodzakelijkerwijs juridisch te klinken, maar kan een normaal woord zijn met een juridische betekenis (bijv. 'gezag' of 'paardensprong'). Hier wordt de juridische betekenis verklaard. Kies de Nederlandse of Belgische versie. rechtshulp

Portill
Portill.nl is ontstaan uit de samenwerking tussen Nederlandse universiteiten. Het doel van deze samenwerking is een volwassen Internetbibliotheek voor het juridisch-wetenschappelijke domein aan te bieden, primair gericht op het Nederlandse recht en secundair op het Europese en internationale recht.

Recht.nl
Juridische portaalsite met dagelijks juridisch nieuws en een uitgebreide verzameling links.

Recht4all
Juridisch nieuws en links naar wetgeving en jurisprudentie.

Recht & Raad
RECHT & RAAD is een samenwerkingsverband van ervaren bedrijfsjuristen, gespecialiseerd in rechtshulpverlening aan ondernemers in het Midden en Kleinbedrijf. De juristen van RECHT & RAAD houden zich bezig met alle juridische-kwesties met name op het gebied van huurrecht, arbeidsrecht, merkenrecht, contractenrecht, ondernemingsvormen, incasso's, wanprestaties en gerechtelijke procedures.

rechtspraak.nl
Rechtspraak.nl is de internetsite van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden. Via deze site heb je direct toegang tot de sites van alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de rechtspraak. Naast algemene informatie over de rechtspraak in Nederland en de publicatie van uitspraken bevat deze site ook informatie over de deelnemende instanties zelf.

Rijdende rechter.nl
In dit televisieprogramma van de NCRV worden conflicten van mensen voorgelegd aan een echte rechter, die een bindende uitspraak doet. Net als bij de uitspraak van een echte rechtbank is men verplicht het bindende advies op te volgen. De Rijdende Rechter is er ook voor mensen die nog geen conflict hebben en dit via bemiddeling willen voorkomen.

Webdesign Studio Witte

Rechten van het kind:
Recht op eten

www.unicef.nl

Unicef helpt jongeren in de derde wereld die niet genoeg eten krijgen.

www.novib.nl
Novib zet projecten op voor betere voedselvoorziening.

Recht op onderwijs


Onderwijstelefoon - opgeheven
Hier kon je terecht met vragen of problemen die met school te maken hebben. De Onderwijstelefoon sloot na acht jaar haar telefoonlijnen en e-mailverbinding. Leerlingen en docenten kunnen nu terecht bij de gratis hulplijn 0800 - 282 82 80 of www.pestweb.nl. Ouders en verzorgers kunnen vanaf 15 april terecht bij www.50tien.nl en bij het gratis nummer 0800-5010.

www.voortijdigschoolverlaten.nl
Site van het Ministerie van Onderwijs

www.kennisnet.nl
site met veel informatie voor scholieren

Recht op gezondheid


www.netdokter.nl

kijk online hoe gezond je bent

Recht op spelen


www.jantjebeton.nl

Hier vind je informatie over de projecten waar Jantje Beton aan werkt

Recht op bescherming van arbeid


www.novib.nl/yoo

jongerensite van Novib, organisatie die zich inzet voor jongeren in derde wereld landen

www.unicef.nl
Site van het kinderfonds van de Verenigde Naties

Recht op bescherming tegen mishandeling of verwaarlozing


www.kinderbescherming.nl
Site van de Raad voor de Kinderbescherming met informatie over deze organisatie.

www.kindermishandeling.nl
Site speciaal over kindermishandeling

www.kindertelefoon.nl
De organisatie waar je terechtkunt met je vragen of problemen.

Recht op bescherming tegen seksueel (sexueel) misbruik

www.kinderbescherming.nl
Site van de Raad voor de Kinderbescherming met informatie over deze organisatie.

www.kindertelefoon.nl
De organisatie waar je terechtkunt met je vragen of problemen.

Recht op bescherming in gewapende conflicten

www.kindsoldaten.nl
Gemaakt door een aantal organisaties met veelinformatie over kindsoldaten.

www.amnesty.nl/nextgeneration
Amnesty International zet zich in voor mensenrechten over de gehele wereld.

www.terredeshommes.nl/campagne/andcampindex.html
Terre de Hommes voert o.a. campagne tegen de inzet van kindsoldaten.

www.warchild.nl
Organisatie die kinderen helpt de oorlog te vergeten.

Recht op je eigen mening

www.jeugddebat.nl

Denk mee, doe mee en laat de politiek weten wat je er van vindt.

www.sjn.nl/dwink/
Op deze site kun je meedoen aan online discussies.

www.njmo.nl
waar je je stem kunt laten horen over het milieu.

Recht op vrijheid van geloof
, Recht op vrienden,
Recht op informatie

www.jeugdjournaal.nl
met nieuwsoverzicht en een kijkje achter de schermen.

www.cmo.nl
Op deze site kun je informatie bestellen over veel onderwerpen, voor je spreekbeurt bijvoorbeeld.

www.sjn.nl/16ofzo/
geeft veel informatie allerlei zaken die jou aangaan.

www.jip.org
Bij de Jongeren Informatie Punten (JIP) kun je veel informatie vinden over allerlei zaken die jou aangaan.

www.kinderrechtennieuws.nl
Hier werken leerlingen van basisscholen uit Haaglanden en West-Holland samen aan een werkstuk over de rechten van het kind.

Recht op extra zorg


www.doe-een-wens.org

De Doe een wens Stichting laat wensen van zieke kinderen in vervulling gaan.

www.sterrekind.nl/kids/index.html
waar kinderen in ziekenhuizen kunnen spelen met andere kinderen.

www.nsgk.nl
Deze organisatie komt al 50 jaar op voor het gehandicapte kind.

Recht op contact met beide ouders


www.kinderbescherming.nl/scheiding/index.asp
Wat kan de Raad voor de Kinderbescherming doen wanneer je ouders gaan scheiden.

www.krwa.demon.nl
Met informatie over de Kinderrechtswinkel Amsterdam.

Recht op speciale bescherming


www.unicef.nl
Komt op voor minderjarige vluchtelingen.

www.terredeshommes.nl

www.soskinderdorpen.nl
Geeft kansarme kinderen een kans om veilig op te groeien.

Recht op zorg bij strafbare feiten

www.politie.nl/home/jongeren/default.htm
De jongerensite van de politie in Nederland

www.kinderbescherming.nl/strafzaken/index.asp
Wat kan de raad voor jou doen wanneer je met justitie in aanraking komt.

Kinderrechtswinkel
Gratis en vertrouwelijk advies over rechten en plichten.

Kinderrechtswinkel Amsterdam
met informatie over de Kinderrechtswinkel Amsterdam

Informatie voor een spreekbeurt over
de rechten van het kind


Informatie kun je aanvragen op bijvoorbeeld de site van Unicef of het Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO) Alle 54 rechten kun je vinden op de site van Defence for Children Dit is de makkelijke tekst van het Verdrag van de Rechten van het Kind.
Defence for Children
De rechten van het kind zijn vastgelegd in een verdrag dat in 1989 door de Verenigde Naties is aangenomen en door 191 landen is ondertekend en goedgekeurd. Alle landen die het Verdrag tekenden hebben op zich genomen ervoor te zorgen dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben. Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind is de basis voor het werk van DCI.

Kinderrechten
Kinderen hebben rechten, die staan in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dat Verdrag is gemaakt door Verenigde Naties, eigenlijk dus door alle landen van de wereld samen. Zij hebben afgesproken hoe ze met hun kinderen om zullen gaan. En wat hun rechten zijn.

Kinderrechtennieuws
In KinderRechtenNieuws gaan leerlingen van groep 7 en 8 van basischolen uit Delft en omstreken aan de slag met KinderRechten.

De Rechten van het Kind
Deze site is ontwikkeld door de Raad voor de Kinderbescherming, Postbus 19202, 3501 DE Utrecht

Save the Children
Met als uitgangspunt het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, waarvoor het zelf de grondslag legde, komt Save the Children op voor kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden. Doel is kinderen en jongeren een stem te geven, schending van hun rechten tegen te gaan en directe en blijvende verbeteringen te realiseren in hun levensomstandigheden

Unicef
Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, komt op voor de rechten van kinderen wereldwijd en verbetert in 161 ontwikkelingslanden de levensomstandigheden van kinderen. Unicef Nederland geeft voorlichting over en werft fondsen voor het werk van Unicef internationaal en lobbyt voor naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

VSAN advocaten
VSAN is een vereniging van onafhankelijke advocaten die zich sterk maakt voor een goede rechtsbijstand aan rechtzoekenden uit sociaal kwetsbare groepen

WetWegWijzer
De WetWegWijzer is een activiteit van de Vereniging van Openbare Bibliotheken NBLC. De WetWegWijzer maakt onderdeel uit van www.bibliotheek.nl, de website van de gezamenlijke openbare bibliotheken. De WetWegWijzer is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met wetten en alle regels die daarbij horen. En dat komt vaker voor dan men denkt.

Zestien miljoen rechters
Een internetspel waarbij spelers uitgedaagd worden in hun kennis en mening over de grondrechten. Op de site staan quizvragen over verzonnen kwesties, die echter wel zijn gebaseerd op echte situaties die voor de rechter zijn gekomen.

Google


Zie ook rubriek: Advocaat

Webdesign Studio Witte
Recht, rechtspraak rechtsbijstand, rechtshulp en wetgeving.