Verzekering
verzekeringenEen verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en de verzekerde.
Iemand verzekert zich bij een verzekeringsmaatschappij om zich in te dekken tegen eventuele (mogelijk hoge) kosten t.g.v. een misschien te verwachten gebeurtenis of ongeluk of ander soort schade in de toekomst.Verzekeringspolis
De overeenkomst, een contract, wordt een verzekeringspolis genoemd. Hierin staat de door de verzekerde aan de verzekeringsmaatschappij te betalen periodieke premie. Ook staat erin het bedrag dat bij een eventuele schade uitgekeerd zal worden. Soms is er een minimumbedrag waaronder niet uitbetaald wordt, dit noemt men een eigen risico of franchise. Er is ook altijd een maximumbedrag.

Hoe werkt het?
De verzekeringsmaatschappij beheert de betaalde premiegelden. Doordat veel mensen bij de verzekeringsmaatschappij een premie storten, is de verzekeringsmaatschappij in staat een grote uitkering te doen als één persoon schade lijdt (de zogenaamde schadeverzekeringen). Doordat veel mensen een premie betalen wordt het risico voor het individu op deze manier gedeeld. Voor het berekenen van een risico wordt een beroep gedaan op de statistiek en de kansrekening.

Herverzekering
Voor zeer grote bedragen (zoals die kunnen voorkomen bij rampen) gaan verzekeraars zelf op hun beurt een verzekering aan bij een herverzekeraar, dit is meestal een gespecialiseerde internationale firma met grote reserves.

Eigen risico
De premie voor verzekeringen kan erg hoog zijn. Door een bepaald eigen risico zelf te nemen kan de verzekerde het premiebedrag verminderen. Voor risico's die zich eigenlijk bij iedereen voordoen, is verzekeren minder zinvol. Een voorbeeld daarvan vinden velen de anticonceptiepil, aangezien vrijwel alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd deze gebruiken heeft verzekering daarvan geen kostenbesparend effect voor de vrouwen die een verzekering hiervoor afsluiten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de halfjaarlijkse of jaarlijkse controle bij de tandarts.

Soorten verzekeringen
Er bestaan vele soorten verzekeringen voor particulieren, die bescherming leveren tegen hoge kosten op het gebied van bijvoorbeeld: arbeidsongeschiktheid, burgerlijke aansprakelijkheid, auto, brand, evenementenverzekering glasschade, inboedel, ongevallen, opstal, rechtsbijstands- verzekering, reisverzekering, waterschade, wettelijke aansprakelijkheid, ziektekosten, etc.

Daarnaast bestaan er allerlei vormen van levens- en overlijdensverzekeringen en erfrentes die geld uitkeren op een vooraf overeengekomen tijdstip of na het overlijden van de verzekerde.

Verplichte verzekeringen
Eén verzekering is in Nederland verplicht voor alle ingezetenen: die tegen ziektekosten. Bovendien dienen automobilisten zowel in België als in Nederland verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bij het afsluiten van een hypotheek is altijd een opstalverzekering verplicht. Evenals de jachtverzekering, die verplicht is bij het verkrijgen van een jachtverlof.

Collectieve verzekeringen
Verzekeringen worden niet alleen door individuele personen afgesloten, maar ook door bedrijven. Een verzekeringen voor bedrijven is bijvoorbeeld de arbeidsongevallenverzekering.

verzekeringen - links

Autoverzekering
Uitleg over de verschillende autoverzekeringen

FX.nl
Op FX.nl vind je overzichten van aanbieders van meer dan 100 verschillende producten. Je kunt gratis aanvullende informatie aanvragen. Je vindt gespecialiseerde adviseurs in jouw omgeving. Je gebruikt geavanceerde rekenmodules, raadpleegt tarieven en doet jouw voordeel met handige interactieve tools. FX.nl bemiddelt niet in financiële producten of verzekeringen en is op geen enkele wijze verbonden aan een bank of verzekeraar. "

Overzicht van verzekeringen en verzekeraars
Verzekeraars van a tot z.verzekeringen© Webdesign Studio Witte | verzekering