Zorg & ZorgverzekeringArbo-thuiszorg
De arbo-site voor en door de thuiszorg. Hier vind je informatie over verbetering van de arbeidsomstandigheden, verlagen van de werkdruk, verminderen van het ziekteverzuim en de wao-instroom in de thuiszorg. Met een flink aantal links naar relevante sites.

Arcares
Arcares is de landelijke branchevereniging voor verpleging en verzorging. De vereniging telt 780 leden. In totaal vertegenwoordigen zij 334 verpleeghuizen en 1366 verzorgingshuizen. Zij leveren zorg aan zo’n 200.000 cliënten. Ze hebben samen 200.000 medewerkers. De meeste cliënten zijn ouderen.De Nieuwe Zorgverzekering.nl
Sinds 2006 komt is er één zorgverzekering voor iedereen. Dit betekent dat mensen niet langer particulier of ziekenfonds-verzekerd zijn. Ontdek hier de gevolgen van de zorgverzekering voor uzelf.

GGZ Nederland
De vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland) is de brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Het kantoor van de vereniging is gevestigd in Utrecht. Vrijwel alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zijn lid.

Gobnet.nl
Informatie over beroepen in zorg en welzijn.

Hardnodig.nl
Hier vind de werkzoekende informatie over beroepen in de zorg en opleidingsmogelijkheden. Daarnaast helpt Hard Nodig wergevers hun vacatures te vervullen.

HKZ
De stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) is in 1994 opgericht, als een gezamenlijk initiatief van brancheorganisaties van patiënten/consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De partijen besloten hiertoe tijdens de Leidschendamconferentie van 1990.

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen
De NVZ vereniging van ziekenhuizen is de organisatie van de branche ziekenhuizen. Deze branche bestaat uit organisaties die een samenhangend pakket van medisch specialistische zorg bieden. De NVZ is primair gericht op de collectieve behartiging van zorginhoudelijke, sociale en economische belangen van de leden.

NIZW
Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is een onafhankelijke organisatie die zich richt op vernieuwing en verbetering van de sector zorg en welzijn. De doelgroep omvat iedereen die actief betrokken is bij zorg-, hulp- en dienstverlening in de sector zorg en welzijn. Dat zijn professionals, managers, beleidsmakers, vrijwilligers, mantelzorgers, instellingen, opleidingen en soms ook het bredere publiek.

Prismant
Bij Prismant werken 300 goed opgeleide professionals – denkers en doeners – die uitstekend bekend zijn met de wereld van zorgorganisaties en beleidsmakers. Prismant is een not-for-profit organisatie. Prismant wil toonaangevend zijn in de markt, betrouwbaar zijn als partner en excelleren op het gebied van advies, onderzoek en informatievoorziening.

Sectorfondsen Zorg en Welzijn
de belangrijkste taak van de Sectorfondsen Zorg en Welzijn is het bevorderen van de werking van de arbeidsmarkt in de branches van de zorg- en welzijnssector. Werkgevers- en werknemers- organisaties slaan de handen ineen voor een goede balans tussen vraag en aanbod van arbeid en een plezierige werksituatie.

Thuiszorg
De site van alle thuiszorginstellingen die zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT). Elke dag staat de thuiszorg met 184.000 gemotiveerde medewerkers voor je klaar. Om thuis alle zorg te bieden die nodig is. Zodat het leven bij ziekte, handicap, ongeval of geboorte van een kind zo veel mogelijk normaal kan doorgaan.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) gevestigd te Utrecht, is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap.

Werken in de Gehandicaptensector
Op deze site vind je informatie over het opleiden van leerling-werknemers en stagiairs.

Zorgportaal
De website voor verpleegkundig en verzorgend personeel. Je vindt hier dagelijks het laatste nieuws, activiteiten, stellingen, vacatures, publicaties, vakbladen en meer.

Zuster Anne
De nieuwe thuiszorg. Eén gezicht, één naam en één telefoonnummer voor alle thuiszorg in Nederland. Zuster Anne wil de dienstverlening binnen de thuiszorg zowel inhoudelijk als kwalitatief beter maken. De meeste mensen weten niet dat ze een keuze hebben in thuiszorg. Mensen die wel weten dat ze een keuze hebben, hebben vaak geen zicht op de aanbieders of welk nummer ze moeten bellen voor de geschikte thuiszorg. Het gevolg is onnodig lange wachtlijsten en veel problemen. Terwijl het allemaal zo eenvoudig zou kunnen zijn. En daarom is er Zuster AnneZie ook: Hulp | Bijstand
Google


zorg

©Webdesign Studio Witte | zorg zorgverzekering.