Bandbreedte
De bandbreedte van een netwerk, is de hoeveelheid dataverkeer die binnen een bepaalde tijd kan worden vervoerd via datzelfde netwerk. Bandbreedte wordt aangegeven in bits per seconde, Bandbreedte speelt dus een grote rol bij het transporteren van grote hoeveelheden data in korte tijd, bijvoorbeeld in het geval van streaming video en audio-bestanden. Een kabel of adsl-verbinding heeft een veel grotere bandbreedte dan een telefoon-modemverbinding en is daarom geschikt voor streaming video en audio via het internet.De hoeveelheid bandbreedte die jouw acces-provider* je biedt is van belang bij het surfen op het web. Deze hoeveelheid bandbreedte bepaalt hoe snel jouw eigen internetverbinding is. Klik hier om te zien of de verbinding van jouw access-provider snel genoeg is voor het afspelen van streaming audio en video.

De hoeveelheid bandbreedte die jouw hosting-provider* je biedt bepaalt de de snelheid waarmee jouw website via het internet toegankelijk is. Deze snelheid is van belang voor de bezoekers van jouw website, vooral als je van plan bent een site te laten hosten waarop je audio en/of videomateriaal hebt staan en aan wilt bieden aan veel bezoekers tegelijkertijd. Met onderstaande calculator bereken je de benodigde hoeveelheid bandbreedte die nodig is om een bepaald aantal bezoekers gelijktijdig van jouw site (met bijvoorbeeld streaming media) gebruik te laten maken.

* Zowel de hosting-provider alsook de acces-provider bieden je dus een hoeveelheid bandbreedte. De hosting-provider is degene bij wie jouw website is ondergebracht, de acces-provider is degene bij wie je een abonnement hebt om het internet op te kunnen gaan. Een hosting-provider is vaak ook access-provider. Net als dataverkeer is bandbreedte duur en de provider zal bij overschrijding van de limiet je een ekstra rekening sturen.

Bandbreedte calculator
Let wel op van welke bandbreedte je uitgaat, die van de hosting-provider of die van de acces-provider!

Type waarden in drie -niet meer en niet minder- van de vier met een ster (*) gemerkte velden.
Klik vervolgens op "bereken". Klik hier voor een uitleg.

Bezoekers per dag: *
Contingentie factor:
Aantal bestanden of pagina's bezocht per bezoeker: *
(Gemiddelde) bestandsgrootte of paginagrootte in kilobytes *
Gigabytes aan dataverkeer per maand
(lage schatting, zonder contingentie factor):
*
Gigabytes aan dataverkeer per maand
(hoge schatting, met contingentie factor):
Minimum benodigde bandbreedte in Kilobits per seconde:
Maximum benodigde bandbreedte in Kilobits per seconde:

opmerking:Dit is een ruwe aanwijzing voor de benodigde bandbreedte. De uitkomsten zijn afgerond op 2 cijfers achter de komma.


N.B.
Het gebeurt nog al eens dat de term bandbreedte wordt verward met de term dataverkeer. Klik hier voor info over en het berekenen van dataverkeer.


Uitleg bandbreedte calculator

Type waarden in drie (niet meer en niet minder!) van de vier met een ster (*) gemerkte velden, één veld dat met een ster is gemarkeerd dient leeg te zijn. Je moet dus de waarde van één van de met een ster gemarkeerd veld laten uitrekenen.

Bezoekers per dag   Vul hier het aantal bezoekers in die je per dag verwacht.

Contingentie factor  

De ene dag krijg je meer bezoekers dan de andere dag. Hier vul je het getal in waarmee je het gemiddelde aantal bezoekers per dag vermenigvuldigt, om piek-perioden op te vangen.

Aantal pagina's of bestanden per bezoeker.

  Geef hier het gemiddelde aantal pagina's of bestanden op per bezoeker.

Gemiddelde pagina
of bestandsgrootte in Kilobytes.
Als je hier een paginagrootte opgeeft moet je ook alle in de pagina verwerkte bestanden meetellen (afbeeldingen, scripts, muziek, etc.).

 

Geef hier de gemiddelde grootte van jouw webpagina's of bestanden op. Grote afbeeldingen en video vergroten de behoefte aan bandbreedte aanzienlijk.
Overschrijding van de toegestane bandbreedte resulteert meestal in een ekstra nota van jouw hostingprovider.

Gigabytes aan dataverkeer per maand (lage schatting)

  De hoeveelheid dataverkeer per maand zonder rekening te houden met de contingentie-factor. Een maand is afgerond op 365/12 dagen

Gigabytes aan dataverkeer per maand (hoge schatting)

 

De hoeveelheid dataverkeer per maand, rekening houdend met de contingentie- factor om pieken op te vangen.Een maand is afgerond op 365/12 dagen

Benodigde bandbreedte in kilobits per seconde (lage schatting)

 

  De bandbreedte-behoefte van jouw site of bestand, zonder rekening te houden met de contingentie-factor.

Benodigde bandbreedte in kilobits per seconde (hoge schatting)

  De bandbreedte-behoefte van jouw site of bestand, rekening houdend met de contingentie-factor om pieken op te vangen.Zie ook: Dataverkeer | internet

© Studio Witte Webdesign | bandbreedte