IncassobureauInformatie over het incassobureau en links naar incassobureaus en rechtshulp.

Een incassobureau is een bedrijf dat zich bezig houdt met het innen van onbetaalde vorderingen voor met name bedrijven. Incassobureaus kunnen zelfstandige bedrijven zijn of gecombineerd met een deurwaarder of advocatenkantoor.Incassobureaus zijn aan regels gebonden
Let er op dat er in een brief altijd omschreven staat in wiens naam de vordering gedaan wordt, dat er een dossiernummer aanwezig is en een telefoonnummer van het bureau. Laat je vooral niet intimideren door een incassobureau.
Als er wordt gedreigd met inbeslagname van goederen en rechtzaken bedenk dat daarvoor een gerechtsdeurwaarder nodig is. Het verschil tussen een incassobureau en een gerechtsdeurwaarder is dat de gerechtsdeurwaarder beslag kan leggen op je spullen, op je salaris en je voor de rechter kan dagen.

Hoe hoog mogen incassokosten zijn?

Daar er geen wettelijk maximum is bepaald voor de hoogte van de incassokosten is het belangrijk voor om te weten welke richtlijn door rechters wordt gehanteerd. De rechters hebben hiervoor 'Rapport Voorwerk II' opgesteld en vinden de onderstaande staffel aan incassokosten over het algemeen redelijk. Wanneer u een aanmaning ontvangt kunt u met behulp van onderstaande staffel controleren of de in rekening gebrachte incassokosten niet onredelijk hoog zijn.

Hoofdsom+rente Incassokosten (ex btw)
tot en met € 250
€ 37
 
€ 500
€ 75
 
€ 1.250
€ 150
 
€ 2.500
€ 300
 
€ 3.750
€ 450
 
€ 5.000
€ 600
 
€ 10.000
€ 700
 
€ 20.000
€ 800
 
€ 40.000
€ 1.000
 
€ 100.000
€ 1.500
 
€ 200.000
€ 2.500
 
€ 400.000
€ 3.500
 
€ 1.000.000
€ 4.500
 
vanaf € 1.000.000
€ 5.500
 

Er zijn ook incassobureau's die naast bovengenoemde incassokosten ook een post dossierkosten / inschrijvingskosten in rekening brengt. Het in rekening brengen van dossierkosten / inschrijvingskosten bovenop deze bedragen is onjuist en wordt door de rechter over het algemeen afgewezen.

Juridisch Loket
Voor juridische informatie en advies kun je gratis terecht bij het Juridisch Loket. Wij kijken samen met jou naar de kern van de zaak. Heb je een juridische vraag, dan helpen we je op weg met informatie en een eerste advies.

Raad voor Rechtsbijstand
Rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen is geregeld in de Wet op de rechtsbijstand. De uitvoering hiervan is opgedragen aan de raden voor rechtsbijstand, waarvan er één is gevestigd in ieder hofressort.

Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken
Op deze site vind je, naast algemene informatie over SGC, gedetailleerde informatie over alle geschillencommissies die er vermeld staan.

Tros Radar forum
Hier kun je je ervaringen met incassobureaus delen.

Wet Schuldsanering
Uitgebreide informatie over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Wet- en regelgeving, beleid, jurisprudentie, brochures en veelgestelde vragen.

Zelf je schuldenregelen
Op deze site vindt je wat je zelf aan jouw schulden kunt doen.

Zie ook : deurwaarderGoogle

incassobureau
incassobureau rechtshulp
© Webdesign Studio Witte Eindhoven