Pensioen - AOW
Pensioen of AOW (Algemene Ouderdomswet) is een inkomen voor de tijd dat je niet meer werkt op latere leeftijd. Ook een uitkering aan weduwen en wezen wordt vaak pensioen genoemd. In Nederland wordt het pensioen uitgekeerd vanaf het 65e jaar, hoewel er ook nog verschillende vormen van prepensioen bestaan. Het is de bedoeling van het Nederlandse kabinet het prepensioen te vervangen door een levensloopregeling.In de meeste landen bestaat het pensioenstelsel uit drie pijlers:

1. De eerste pijler is een basispensioen, gewoonlijk door de staat geregeld en gewoonlijk een omslagstelsel (in Nederland de AOW). Deze pijler heeft als doel tenminste een basisvoorziening te scheppen waarmee armoede onder ouderen wordt voorkomen.

2. De tweede pijler is een secundaire arbeidsvoorwaarde oftewel uitgesteld loon, die een aanvullend pensioen opbouwt tot de fiscaal toegestane grens (zie Fiscaliteit). Het doel van de tweede pijler is om, samen met de eerste pijler, een redelijk inkomen te geven aan de begunstigde.

3. De derde pijler is vrijwillig. Het gaat om commerciele spaarproducten met fiscale concessies en beperkingen. Het is bedoeld voor reparatie van pensioenbreuken en gaten. Deze ontstaan bijvoorbeeld door het veranderen van de sector waar men in werkzaam is, verblijf in het buitenland of niet deelnemen aan het arbeidsproces.

Belastingdienst
Op de site van de Belastingdienst vind je informatie over belastingen voor particulieren, ondernemers en belastingconsulenten.

Pensioen
Uitgebreide uitleg over het pensioen.

pensioen.com
Onafhankelijk online PensioenMagazine. Via pensioen.com kun je je informeren over pensioenzaken, beleggen en sparen. Op elk tijdstip van de dag in je eigen tempo wegwijs raken in deze materie die actueel gehouden wordt door een deskundige redactie van ervaren pensioenadviseurs en financiŽle planners.

Vrouw en Pensioen
Informeert vrouwen over de specifieke gevolgen van keuzes tijdens hun levensloop op hun pensioen. Op de site kun je jouw AOW berekenen.Zie ook: levensloopregeling | Modaal inkomen | Minimumloon geld | senioren
pensioengerechtigdeleeftijdpensioen
© Webdesign Studio Witte